miercuri, 9 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5122 ha
Intravilan: 3400 ha
Extravilan: 1722 ha
Populatie: 6723
Gospodarii: 2650
Nr. locuinte: 2580
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Săftica, Dumbrăveni, Baloteşti
Asezarea geografica:
Comuna se află situată pe DN Bucureşti-Ploieşti (DN1), la 22 km de Municipiul Bucureşti
Activitati specifice zonei:
Comerţ
Cercetare şi producţie agricolă
Activitati economice principale:
Prelucrarea maselor plastice
Prelucrare fibre textile
Croitorie
Mobilă
Obiective turistice:
Amenajarea bălţilor
Motel Săftica
Evenimente locale:
Festivalul verii - în luna iunie a fiecarui an
Târg de crăciun  
Facilitati oferite investitorilor:
Servicii prompte
Disponibilitatea Consiliului Local de a acorda facilităţi în funcţie de natura şi volumul investiţiei, respectând legile în vigoare
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Modernizare şi reabilitare drumuri
Extinderea reţelei de canalizare - staţii de epurare
Extinderea reţelei de alimentare cu apă
Extinderea reţelei electrice şi reţelei de iluminat public
Amenajare spaţii verzi - parc şi locuri de joacă pentru copii
Modernizare şi asfaltare drumuri în satul Săftica
Modernizare, asfaltare şi canalizare reţea de apă în satul Baloteşti